جـمـعـه

بدترین نوع تعطیلی
تعطیلی رسمی در دل تابستان است
آن هم دو روز پشت سر هم
آن دو روز هم که یک روزش پنجشنبه باشد و یک روزش جمعه
پنجشنبه اش هم به شادی تعطیل نباشد
یعنی برایت چیده اند
بساط کشدار بودن غروب جمعه ات را از غروب پنجشنبه
حتی از همین الان
یعنی از صبح پنجشنبه
و تو فکر کن تمام حجم نبودن آدمِ عزیزِ زندگی ات
یکهو اول صبح پنجشنبه بچسبد بیخ گلویت
و تا غروب جمعه ات کش بیاید
کسی چه میداند چند نفر غروب جمعه شان از حالا شروع شده و چشم انتظارند از اویشان که پیامی برسد
اس ام اسی
پی امی
ایمیلی،چیزی
حتی
تماس اشتباهی
دستم خوردی
میخواستم شماره بالایی ات را بگیرمی، چیزی
اتفاق نمی افتد و پنجشنبه ات به جمعه ترین شکل ممکن میگذرد و جمعه ات جمعه تر از تمام جمعه ها
آدمها!
همانهایی که چشم به راه دارید
لطفا برگردید و بگذارید روزهای هفته سر جای خود بمانند
با "من که جایی نرفته بودم" برگردید
یا مثلا
دوستت دارمی
دلم برایت تنگ شده بودی
آغوشی
چیزی...

آسـوکـآ آآ
حسین ژوان
گاهی همه چیز جمع میشود  تا نشود!

واقعا . . .

fafa 4026
جالب بود برام:))

چیش جالب بود !

Aramam .F
جمعه های دلگیر...
جالب بود:)

اوهوم :)

ایـنـجـا یـکـ مهنـدس مـی نویـسد!
آرشـیـو
دی ۱۳۹۷ ( ۱۴ )
آذر ۱۳۹۷ ( ۶ )
آبان ۱۳۹۷ ( ۳ )
مهر ۱۳۹۷ ( ۴ )
شهریور ۱۳۹۷ ( ۵ )
مرداد ۱۳۹۷ ( ۵ )
تیر ۱۳۹۷ ( ۶ )
خرداد ۱۳۹۷ ( ۵ )
ارديبهشت ۱۳۹۷ ( ۶ )
فروردين ۱۳۹۷ ( ۴ )
اسفند ۱۳۹۶ ( ۳ )
بهمن ۱۳۹۶ ( ۶ )
دی ۱۳۹۶ ( ۱۰ )
آذر ۱۳۹۶ ( ۴ )
آبان ۱۳۹۶ ( ۱ )
مهر ۱۳۹۶ ( ۱ )
شهریور ۱۳۹۶ ( ۱ )
مرداد ۱۳۹۶ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۶ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۶ ( ۲ )
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۶ ( ۲ )
اسفند ۱۳۹۵ ( ۲ )
بهمن ۱۳۹۵ ( ۳ )
دی ۱۳۹۵ ( ۲ )
آذر ۱۳۹۵ ( ۵ )
مرداد ۱۳۹۴ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۴ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۴ ( ۱ )
ارديبهشت ۱۳۹۴ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۴ ( ۱ )
اسفند ۱۳۹۳ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۱ )
دی ۱۳۹۳ ( ۱ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۱ )
آبان ۱۳۹۳ ( ۳ )
مهر ۱۳۹۳ ( ۱ )
شهریور ۱۳۹۳ ( ۲ )
مرداد ۱۳۹۳ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۳ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۳ ( ۱ )
ارديبهشت ۱۳۹۳ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۳ ( ۱ )
اسفند ۱۳۹۲ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۲ ( ۲ )
دی ۱۳۹۲ ( ۱ )
آذر ۱۳۹۲ ( ۱ )
آبان ۱۳۹۲ ( ۲ )
مهر ۱۳۹۲ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۲ ( ۱ )
مرداد ۱۳۹۲ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۲ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۲ ( ۲ )
ارديبهشت ۱۳۹۲ ( ۳ )
فروردين ۱۳۹۲ ( ۲ )
اسفند ۱۳۹۱ ( ۲ )
بهمن ۱۳۹۱ ( ۳ )
دی ۱۳۹۱ ( ۳ )
آذر ۱۳۹۱ ( ۲ )
آبان ۱۳۹۱ ( ۱ )
مهر ۱۳۹۱ ( ۴ )
شهریور ۱۳۹۱ ( ۶ )
مرداد ۱۳۹۱ ( ۹ )
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان