به نظرم
یار فقط باید آنی باشد
که چشمانش پیش از لبانش می خندد
و لا غیر !

پ ن 1 حلول ماه مهر رو به خودم و سایر متولدین پیش پیش تبریک می گم.
پ ن 2 حلول ماه مدرسه و دانشگاه و به خودم و خودتون تسلیت می گم.
پ ن 3 ماه محرم تسلیت لازم نداره, فهم لازم داره . . . :)
               " بـا خـدا عـباس وقـتـی دستـ داد،
                هـر دو دستـِ خویش را از دستـ داد"
این بیت خودش تمام محرم است . . .