27 سالگی همیشه به نظرم خفن ترین سن یک انسان بوده و هست
خفن ترین سنِ من
سـلـامـ

پـ ن : جا داره بگمـ ایشون همـ آهنگـ دادن بیرون
والا دوره ی ما ایشـون نقش غول برره رو بازی کرده بودن
قبول دارم بقیه باباشون زده تو گوششون خواننده شدن، ولی ایشون چرا . . .