گویا یار هم افسانه است.

راستش را بخواهید ما فقط انسانیم. پس خواهشا از هم توقع افسانه ساختن نداشته باشیم. نمی‌شود در این جهان شیرین شد که اگر شدی هیچوقت فرهادی برایت تیشه به دست نمی‌گیرد که سنگ های کوهی را ریز ریز کند. نمی‌شود در این جهان مجنون شد که اگر شدی هیچوقت لیلی دلیل محبت‌های زیاد و توجه‌های تو را نمی‌فهمد و بعد از کلی ناز کردن می‌رود به سوی کسی که مجنون نباشد . حالا تو بنشین برایش هی شعر بخوان و ادایِ مجنون در آور! راستش را بخواهید ما فقط انسانیم. پس هیچوقت منتظر آمدن افسانه هم نباشیم. همه ما انتظاراتمان در محدوده دوست داشتن خودمان است . اگر کسی را دوست داشته باشیم برایش می‌مانیم و اگر نداشته باشیم زمین و آسمان هم بگوید فردِ مناسبی است دنبال بهانه می‌گردیم برایِ جدا شدن. راستش باید باور کنیم عشق افسانه نیست، عشق غرور نمی‌شناسد، عشق گدایی هم ندارد . حرف‌های شب‌های روشن و چهار شاعر را باور نکنید، آنها هم روزی باور کردند که عشق فقط پیدا کردن کسی است که چشمانش هنگامی که با توست برق بزند. اگر کسی دربِ خانه دلتان را زد و شما هم تکانی خوردید ، دو دستی به آن بچسبید و ولش نکنید. او افسانه نیست. :)

از: مهدی پورفرد

آسـوکـآ آآ
ایـنـجـا یـکـ مهنـدس مـی نویـسد!
آرشـیـو
دی ۱۳۹۷ ( ۱۴ )
آذر ۱۳۹۷ ( ۶ )
آبان ۱۳۹۷ ( ۳ )
مهر ۱۳۹۷ ( ۴ )
شهریور ۱۳۹۷ ( ۵ )
مرداد ۱۳۹۷ ( ۵ )
تیر ۱۳۹۷ ( ۶ )
خرداد ۱۳۹۷ ( ۵ )
ارديبهشت ۱۳۹۷ ( ۶ )
فروردين ۱۳۹۷ ( ۴ )
اسفند ۱۳۹۶ ( ۳ )
بهمن ۱۳۹۶ ( ۶ )
دی ۱۳۹۶ ( ۱۰ )
آذر ۱۳۹۶ ( ۴ )
آبان ۱۳۹۶ ( ۱ )
مهر ۱۳۹۶ ( ۱ )
شهریور ۱۳۹۶ ( ۱ )
مرداد ۱۳۹۶ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۶ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۶ ( ۲ )
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۶ ( ۲ )
اسفند ۱۳۹۵ ( ۲ )
بهمن ۱۳۹۵ ( ۳ )
دی ۱۳۹۵ ( ۲ )
آذر ۱۳۹۵ ( ۵ )
مرداد ۱۳۹۴ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۴ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۴ ( ۱ )
ارديبهشت ۱۳۹۴ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۴ ( ۱ )
اسفند ۱۳۹۳ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۱ )
دی ۱۳۹۳ ( ۱ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۱ )
آبان ۱۳۹۳ ( ۳ )
مهر ۱۳۹۳ ( ۱ )
شهریور ۱۳۹۳ ( ۲ )
مرداد ۱۳۹۳ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۳ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۳ ( ۱ )
ارديبهشت ۱۳۹۳ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۳ ( ۱ )
اسفند ۱۳۹۲ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۲ ( ۲ )
دی ۱۳۹۲ ( ۱ )
آذر ۱۳۹۲ ( ۱ )
آبان ۱۳۹۲ ( ۲ )
مهر ۱۳۹۲ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۲ ( ۱ )
مرداد ۱۳۹۲ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۲ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۲ ( ۲ )
ارديبهشت ۱۳۹۲ ( ۳ )
فروردين ۱۳۹۲ ( ۲ )
اسفند ۱۳۹۱ ( ۲ )
بهمن ۱۳۹۱ ( ۳ )
دی ۱۳۹۱ ( ۳ )
آذر ۱۳۹۱ ( ۲ )
آبان ۱۳۹۱ ( ۱ )
مهر ۱۳۹۱ ( ۴ )
شهریور ۱۳۹۱ ( ۶ )
مرداد ۱۳۹۱ ( ۹ )
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان