پـیرمرد

صبح ها، ساعت هفت و ربع که با عجله به مدرسه می روم
پیرمردِ شیک و چمدان به دستی را می بینم که آرام آرام قدم بر می دارد و می رود، به کجا؟، نمیدانم!
غروب ها، ساعت 8 که از آموزشگاه بر می گردم
همان پیرمردِ شیک و چمدان به دست را می بینم که آرام آرام قدم بر می دارد و بر می گردد، به کجا؟، نمیدانم!
چند روز پیش که خیلی خسته به نظر می رسید جلو رفتم و پرسیدم: کمکتون کنم؟
ناراحت بود، حوصله نداشت، خسته بود، در چشمانش اشک جمع شده بود!
گفت:  ببین دختر جون، من کمک نمی خوام!
        فقط یه کاری نکن تو زندگیت که پدر و مادرت به سن من رسیدن
        در عین دارا بودن آواره بشن!
خجالت کشیدم.
من به جای دختر (پسر) ش تمام قد آب شدم.
بعد از آن روز دو روز دیگر هم دیدمش.
دیروز اولین شنبه ای بود که در خیابانی که من قدم می زدم، قدم نمی زد
خدا کند که در هیچ اعلامیه ای عکسش نباشد...

پـ نـ 1 به علت رعایت حریم خصوصی، عکس نگرفتم!
پـ ن 2 این حکایت ...


 
پـ ن 3 این ویدئو (ببینید)
        اگه تو رشت اتفاق می افتاد مردم می گفتن: "یارو تور اَبوسته."
آسـوکـآ آآ ۲۴ نـظر
ایـنـجـا یـکـ مهنـدس شـیمـی مـی نویـسد!
آرشـیـو
آذر ۱۳۹۷ ( ۳ )
آبان ۱۳۹۷ ( ۳ )
مهر ۱۳۹۷ ( ۴ )
شهریور ۱۳۹۷ ( ۵ )
مرداد ۱۳۹۷ ( ۵ )
تیر ۱۳۹۷ ( ۶ )
خرداد ۱۳۹۷ ( ۵ )
ارديبهشت ۱۳۹۷ ( ۶ )
فروردين ۱۳۹۷ ( ۴ )
اسفند ۱۳۹۶ ( ۳ )
بهمن ۱۳۹۶ ( ۶ )
دی ۱۳۹۶ ( ۱۰ )
آذر ۱۳۹۶ ( ۴ )
آبان ۱۳۹۶ ( ۱ )
مهر ۱۳۹۶ ( ۱ )
شهریور ۱۳۹۶ ( ۱ )
مرداد ۱۳۹۶ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۶ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۶ ( ۲ )
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۶ ( ۲ )
اسفند ۱۳۹۵ ( ۲ )
بهمن ۱۳۹۵ ( ۳ )
دی ۱۳۹۵ ( ۲ )
آذر ۱۳۹۵ ( ۵ )
مرداد ۱۳۹۴ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۴ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۴ ( ۱ )
ارديبهشت ۱۳۹۴ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۴ ( ۱ )
اسفند ۱۳۹۳ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۱ )
دی ۱۳۹۳ ( ۱ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۱ )
آبان ۱۳۹۳ ( ۳ )
مهر ۱۳۹۳ ( ۱ )
شهریور ۱۳۹۳ ( ۲ )
مرداد ۱۳۹۳ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۳ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۳ ( ۱ )
ارديبهشت ۱۳۹۳ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۳ ( ۱ )
اسفند ۱۳۹۲ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۲ ( ۲ )
دی ۱۳۹۲ ( ۱ )
آذر ۱۳۹۲ ( ۱ )
آبان ۱۳۹۲ ( ۲ )
مهر ۱۳۹۲ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۲ ( ۱ )
مرداد ۱۳۹۲ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۲ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۲ ( ۲ )
ارديبهشت ۱۳۹۲ ( ۳ )
فروردين ۱۳۹۲ ( ۲ )
اسفند ۱۳۹۱ ( ۲ )
بهمن ۱۳۹۱ ( ۳ )
دی ۱۳۹۱ ( ۳ )
آذر ۱۳۹۱ ( ۲ )
آبان ۱۳۹۱ ( ۱ )
مهر ۱۳۹۱ ( ۴ )
شهریور ۱۳۹۱ ( ۶ )
مرداد ۱۳۹۱ ( ۹ )
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان