آسوکـا

آنچه گذشت

حرف بزنیم؟

دوشنبه, ۱۰ خرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۳۷ ب.ظ

بهم می‌گید چطور اجازه نمی‌دید وحشت‌هاتون جون بگیرن 

و پنجه بندازن دور گردنتون؟


۰۰/۰۳/۱۰
آسـوکـآ آآ