آسوکـا

آنچه گذشت

جشن کدو یا یه همچین چیزی

چهارشنبه, ۲۹ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۰۷ ب.ظ

کاش تنستیم، شهرداری میدان دورون، ع قشنگ کودیان جور، تی کاکا خوردنه تماشا بوکونم، 

تی شال گردن چکونم و تی شکم پس جان قربان بشم.


۹۸/۰۸/۲۹
آسـوکـآ آآ