آقـایِ جـوآن

انتظار خندیدن از ما آدمهای امروزی انتظار عجیب غیرِ ممکنی ست.از ما آدمهایی که در تکنولوژیهایمان گم شده ایم،سریع دلمان میگیرد،سریع گریه می کنیم،سریع دل می شکنیم،سریع عصبانی می شویم،سریع از خانه بیرون می زنیم،سریع دنبالِ  جوابِ دندان شکن می گردیم،سریع با نیش و کنایه دلمان را خنک می کنیم،سریع دوست داشتنیهایمان را فراموش می کنیم،سریع دیوار احترامهارا می شکنیم،سریع حریمِ کسی را فراموش می کنیم،سریع یادمان می رود رازدار باشیم، . . .

فقط کسی که برایش خنده های ما مهم باشد،شاد بودنِ ما مهم باشد،دلخوش بودنِ ما مهم باشد،می تواند همه ی بد بودن هایمان را از یادمان ببرد و بساطِ شاد بودن و یک دل سیر خندیدن را برایمان فراهم کند. یک دلِ سیر خندیدن،بعد از گذراندن یک روزی که دوستش نداشتیم.یک دل سیر خندیدن،بعد از شنیدن حرفهای پشتِ سرت.یک دل سیر خندیدن، بعد از شنیدن نیش و کنایه های به اصطلاح دوستانت.یک دل سیر خندیدن؛بعد از کلاس هایِ پشتِ سر همِ صبح تا غروبی.یک دلِ سیر خندیدن بعد از یک امتحانِ پر از استرس.

آقـایِ جـوان!

من مدتهاست که می خواستم از شما تشکر کنم،از شمایی که خنده هایِ ما برایتان مهم است و برای شاد بودنمان از جان مایه می گذارید.از شمایی که می فهمید چقدر این روزها به این شادیِ یک ساعتی نیازمندیم،از شمایی که باعث می شوید بیخیالِ همه ی روزهای سختی که گذراندیم،بیخیالِ غرغرهای بنفشما،بیخیالِ همه ی انتظارهایی که از اطرافیانمان داشتیم،بیخیالِ محبت هایی که کردیم و جوابش شد اتفاق هایِ دوست نداشتنی،بیخیالِ دلِ شکستِه مان،بیخیالِ رتبه و نتیجه ی کنکور،بیخیالِ تمام نشدن پروژه،بیخیالِ بیکاری بعد از فارغ التحصیلی،بیخیالِ همه چیـــز اتفاق های دنیا،یک دلِ سیر غَش غَش بخندیم و دلمان را یک دلِ سیر از عزا در بیاوریم.

مهم نیست که همه ی غصه هایمان،دردهایمان واسترسهایمان هنوز هم وجود دارند،مهم نیست که فردا باز همان آش و همان کاسه،مهم اینَست که این خنده های بی وقفه ی یک ساعتیمان،رنگِ همه ی غصه ها،دردها و استرس ها را کمرنگ تر می کند و قوت می شود در زانوهایمان،یــا عـلــــی مـی شود در حنجره مان،برای دُرُست کردنِ همه چیز،برای کمی بیشتر دوست داشتَن،کمی کمتر بی مهری کردن.

آقـایِ جـوان!

بـا تـمـامِ دِلَــمـــ ،تـمـامـ قــد،یــک تـنـــــه

مـمـنـونـمـ بـابـت غَش غَشِ خـنـده هـایِ امـروزیَــمـ

مـمـنـون بـابـتِ شـادی هـایِ خـنـدوآنـه ایـَمـ

روزِ مـیـلـادِ امـامِ عـزیـز و مـهـربـانـمـ
کـه اسـمـشـان زینتِ  هـمـه ی نـوشـته هـایـم و قوت زانوانم است
روزِ تـولـدِ حـضـرتِ پـدر، عـلـی (ع)  مـبـارک

بــآبــآیِ عـزیـزِ جـآنَـمـ
اسـطـوره ی هـمـیشـگـیِ دُخـتـرِ لـوسَت
روزتـــ مـبـارکــــ

ویـدئـوی پـیـشـنـهـادی (دآنـلـود)

آسـوکـآ آآ ۱۰ نـظر
ایـنـجـا یـکـ مهنـدس مـی نویـسد!
آرشـیـو
دی ۱۳۹۷ ( ۱۴ )
آذر ۱۳۹۷ ( ۶ )
آبان ۱۳۹۷ ( ۳ )
مهر ۱۳۹۷ ( ۴ )
شهریور ۱۳۹۷ ( ۵ )
مرداد ۱۳۹۷ ( ۵ )
تیر ۱۳۹۷ ( ۶ )
خرداد ۱۳۹۷ ( ۵ )
ارديبهشت ۱۳۹۷ ( ۶ )
فروردين ۱۳۹۷ ( ۴ )
اسفند ۱۳۹۶ ( ۳ )
بهمن ۱۳۹۶ ( ۶ )
دی ۱۳۹۶ ( ۱۰ )
آذر ۱۳۹۶ ( ۴ )
آبان ۱۳۹۶ ( ۱ )
مهر ۱۳۹۶ ( ۱ )
شهریور ۱۳۹۶ ( ۱ )
مرداد ۱۳۹۶ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۶ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۶ ( ۲ )
ارديبهشت ۱۳۹۶ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۶ ( ۲ )
اسفند ۱۳۹۵ ( ۲ )
بهمن ۱۳۹۵ ( ۳ )
دی ۱۳۹۵ ( ۲ )
آذر ۱۳۹۵ ( ۵ )
مرداد ۱۳۹۴ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۴ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۴ ( ۱ )
ارديبهشت ۱۳۹۴ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۴ ( ۱ )
اسفند ۱۳۹۳ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۳ ( ۱ )
دی ۱۳۹۳ ( ۱ )
آذر ۱۳۹۳ ( ۱ )
آبان ۱۳۹۳ ( ۳ )
مهر ۱۳۹۳ ( ۱ )
شهریور ۱۳۹۳ ( ۲ )
مرداد ۱۳۹۳ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۳ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۳ ( ۱ )
ارديبهشت ۱۳۹۳ ( ۱ )
فروردين ۱۳۹۳ ( ۱ )
اسفند ۱۳۹۲ ( ۱ )
بهمن ۱۳۹۲ ( ۲ )
دی ۱۳۹۲ ( ۱ )
آذر ۱۳۹۲ ( ۱ )
آبان ۱۳۹۲ ( ۲ )
مهر ۱۳۹۲ ( ۲ )
شهریور ۱۳۹۲ ( ۱ )
مرداد ۱۳۹۲ ( ۱ )
تیر ۱۳۹۲ ( ۱ )
خرداد ۱۳۹۲ ( ۲ )
ارديبهشت ۱۳۹۲ ( ۳ )
فروردين ۱۳۹۲ ( ۲ )
اسفند ۱۳۹۱ ( ۲ )
بهمن ۱۳۹۱ ( ۳ )
دی ۱۳۹۱ ( ۳ )
آذر ۱۳۹۱ ( ۲ )
آبان ۱۳۹۱ ( ۱ )
مهر ۱۳۹۱ ( ۴ )
شهریور ۱۳۹۱ ( ۶ )
مرداد ۱۳۹۱ ( ۹ )
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان