آسوکـا

آنچه گذشت

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۸ ثبت شده است

بابام میگه تازه باورم شده راحت شدی.

۰۸ مرداد ۹۸ ، ۱۴:۱۴
آسـوکـآ آآ

سگ سیاه افسرگیه اسمش
۰۲ مرداد ۹۸ ، ۱۴:۴۳
آسـوکـآ آآ