آسوکـا

آنچه گذشت

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

به نظرم
یار فقط باید آنی باشد،
که چشمانش پیش از لبانش می خندد،
و لا غیر !


۳۱ شهریور ۹۶ ، ۰۸:۴۲
آسـوکـآ آآ